2015

Prace magisterskie
 • Specyfika społeczeństwa tureckiego w świetle powieści Orhana Pamuka
 • Wydarzenia, zjawiska i problemy kształtujące obraz Śródziemnomorza w XXI wieku w świetle wybranej literatury
 • Eklezjologia biblijna Carla Marii Martiniego
 • Wybrane zagadnienia ze specyfiki mediów arabskich
 • Historia i znaczenie relikwii Męki i Zmartwychwstania Pańskiego w świetle wybranej literatury
 • Główne pojęcia i idee soteriologiczne w ujęciu ks. Stanisława Czesława Bartnika

2014

Prace licencjackie
 • Sytuacja kobiet we współczesnym Izraelu w świetle literatury polskojęzycznej
 • Prozdrowotne znaczenie diety śródziemnomorskiej
 • Życie religijno-społeczne współczesnych Koptów w Egipcie
 • Feminizm w wybranych krajach arabskich
 • Wybrane przykłady kultury ludycznej w Hiszpanii
Prace magisterskie
 • Gerharda Lohfinka teologia Ludu Bożego
 • Błędy natury teologicznofundamentalnej na podstawie dokumentów Kongregacji Nauki Wiary z lat 1981-2005
 • Johna C. Lennoxa apologia chrześcijaństwa przed zarzutami nowego ateizmu

2013

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie i zadania rodziny chrześcijańskiej w wybranych pismach św. Jana Chryzostoma
 • Funkcje Morza Śródziemnego w dziejach Imperium Romanum
 • Święto Purim w religii i kulturze żydowskiej
 • Sytuacja społeczno-kulturowa Francji od I do II wojny światowej na podstawie książek Normana Daviesa
 • Al-Dżazira - historia i rola w świecie arabskim
 • Historia i działalność zakonu joannitów w Śródziemnomorzu do końca XVI wieku