Krzysztof Kaucha
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha
adiunkt - Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.kaucha_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3884-763X