2013

Prace magisterskie
  • Argumenty za wiarygodnością chrześcijaństwa w świetle "Evangelium Vitae", "Veritatis Splendor" i "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II

2012

Prace magisterskie
  • Idea samozbawienia człowieka w Medytacji Transcendentalnej oraz jej ocena w świetle soteriologii chrześcijańskiej
  • Apologia chrześcijaństwa wobec krytyki Richarda Dawkinsa
  • Badania naukowe Całunu Turyńskiego w świetle literatury polskojęzycznej

2009

Prace magisterskie
  • Apologia Kościoła w nauczaniu abp. Tadeusza Kondrusiewicza.