Krzysztof Kaucha

2023
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2022Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2021


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej

2019


Książka naukowa recenzowana
Hasło słownikoweCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KULCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Nagroda wewnętrzna


2017


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Udział w konferencji międzynarodowej

Prezentacja na konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwaCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2015


Organizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Wygłoszenie referatu na konferencji


Udział w dyskusji panelowej na konferencjiUdział w konferencji


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczneCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książkiRecenzja artykułu naukowegoOrganizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Usługi dydaktyczne w kraju


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionychKierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL2008
2006


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2005


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2004


Odznaczenie wewnętrzne


2003


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2002200120001999


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym