Krzysztof Narecki

2021Artykuł w czasopiśmie


Artykuł w wydawnictwie zbiorowymWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji
2020


Książka naukowa recenzowanaRedakcja naczelna czasopisma naukowego

Wyróżnienie krajowe2019Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskimCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2018
Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSWUdział w festiwalu nauki


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w książce


Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSWOdznaczenie krajowe państwoweUdział w festiwalu nauki


2015


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowej2014


Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Udział w festiwalu nauki


2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja w przewodzie doktorskim
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejUdział w festiwalu naukiInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011Rozdział w książce


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Udział w festiwalu nauki


2010Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2008


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


2007Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Artykuł w czasopiśmie

2006

Nagroda wewnętrzna


2005
Artykuł w czasopiśmieCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2004

2003


Książka naukowa recenzowanaArtykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne
2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2001Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2000


1999


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1998

 • Logos we fragmentach Epicharma
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1997

 • Rozwój pojęcia logos we wczesnej myśli greckiej. Część II: Idea Logosu u Heraklita z Efezu
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Hasło encyklopedyczne


  1996


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1994


  Książka naukowa recenzowana


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  1993


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Hasło encyklopedyczne


  1989

 • Galatea

 • 1988


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1987

 • Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1986

 • Rola zmysłów i duszy człowieka w heraklitejskiej teorii poznania
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1984

 • Postać Heraklita w świetle źródeł starożytnych
  [w:] Meander
 • Księga Heraklita z Efezu i jej losy
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1983

 • Heraklit z Efezu w starożytnej legendzie
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1982

 • Człowiek w myśli Heraklita z Efezu
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1981

 • Obraz a myśl filozoficzna Heraklita z Efezu
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1980


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym