Krzysztof Narecki
 • Prorektor (od 2020-09-01 do 2021-11-15)
 • Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
 • Prorektor (od 2012-09-01 do 2016-08-31)
 • Kierownik Katedry (od 2011-12-01 do 2019-09-30)
 • Kurator Katedry (od 2011-12-01 do 2012-11-30)
 • Kurator Katedry (od 2009-02-18 do 2010-02-17)
 • Dziekan (od 2008-09-01 do 2012-08-31)
 • Prodziekan (od 2005-09-01 do 2008-08-31)
 • Pełnomocnik Rektora d/s Przysposobienia Obronnego (od 2004-09-01 do 2011-09-30)
 • Kierownik Katedry (od 2003-03-01 do 2011-11-30)
 • Prodziekan (od 2002-09-01 do 2005-08-31)
 • Dyrektor Instytutu (od 2001-10-01 do 2002-09-30)