2020
2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie2016


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2015Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


2014


Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2013