2021

Prace magisterskie
 • Symfonia Psalmów (1930) Igora Strawińskiego w kontekście duchowości kompozytora
 • Rola muzyki w filmie na przykładzie wybranych kompozycji Michała Lorenca

2020

Prace licencjackie
 • Metoda Shinichi Suzuki (1898-1998) w świetle wybranych teorii uczenia się.
Prace magisterskie
 • III Kwartet smyczkowy "Na polskie tematy ludowe" Szymona Laksa (1901-1983) w kontekście biografii kompozytora
 • Muzyka liturgiczna w diecezji Awka w Nigerii po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła

2019

Prace licencjackie
 • Poemat symfoniczny "Wyspa umarłych" op. 29 Siergieja Rachmaninowa na tle przemian stylistycznych epoki.
 • Oratoria maryjne Pawła Bębenka jako świadectwo żywotności kultu Matki Bożej we współczesnej polskiej muzyce religijnej
Prace magisterskie
 • Ewolucja bluesa w latach 1920-1969 jako odzwierciedlenie przemian społeczności afroamerykańskiej
 • Nowy romantyzm w twórczości Eugeniusza Knapika na przykładzie wybranych utworów kompozytora. Studium analityczne.
 • Funkcje cytatu muzycznego w wybranych utworach współczesnej muzyki popularnej

2018

Prace licencjackie
 • Wybrane formaty zapisu dźwięku
 • Ewolucja gitary jazzowej. Studium historyczno-instrumentoznawcze
 • Elementy folkloru celtyckiego w twórczości wybranych zespołów muzyki rozrywkowej

2017

Prace licencjackie
 • Dziewiętnastowieczne pieśni Afroamerykanów jako źródło muzyki bluesowej
Prace magisterskie
 • Symfonie Jana Krenza w kontekście przemian stylistycznych polskiej muzyki symfonicznej.