W 2004 roku ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Siedlcach w klasie fortepianu. W 2008 roku ukończyłam matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL, zaś w roku 2009 muzykologię na Wydziale Teologii KUL (magisterium z wyróżnieniem na podstawie pracy Konstruktywizm w twórczości Iannisa Xenakisa, napisanej pod kierunkiem dr hab. Barbary Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL). W 2013 roku obroniłam rozprawę doktorską zatytułowaną Aspekty kultu maryjnego w twórczości współczesnych kompozytorów polskich. Studium muzykologiczne, napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL. Należę do Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Byłam członkiem Komitetu Redakcyjnego leksykonu Polish Music. Polish Composers 1918-2010 (red. M. Podhajski, Lublin 2013). W latach 2015-2018 byłam członkiem zespołu redakcyjnego 13. zeszytu "Roczników Teologicznych", zaś od 2019 r. - 12. zeszytu "Roczników Humanistycznych", pełniąc funkcję sekretarza. Jestem również kuratorem Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL.

 

Zainteresowania naukowe:

- twórczość kompozytorów polskich XX i XXI wieku

- tematyka maryjna w polskiej muzyce współczesnej

- zjawisko emigracji wśród kompozytorów polskich XX i XXI wieku

- życie i twórczość Szymona Laksa (1901-1983)

- analiza muzyczna - historia i współczesność

 

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020 00:32