2020

Prace inżynierskie
 • Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego w Kodniu
 • Koncepcja "Gwieździstego miasteczka" przy zalewie Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Radymnie
 • Zagospodarowanie rekreacyjne fragmentu terenu przy rzece Krzna w Białej Podlaskiej
 • Zagospodarowanie terenu w obrębie pętli autobusowej w Głusku
Prace magisterskie
 • Projekt zagospodarowania obiektu kulturowo-rekreacyjnego w Wólce Batorskiej
 • Projekt strefy edukacyjno-przyrodniczej nad Zalewem Węgrowskim
 • Projekt zagospodarowania bulwarów nad Sanem w Jarosławiu
 • Projekt zagospodarowania kempingu "San" w Sieniawie
 • Koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Mordach

2019

Prace inżynierskie
 • Projekt koncepcyjny Parku Leśnego w Makoszce
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu miejskiego zalewu w Kraśniku
 • Projekt zagospodarowania otoczenia i infrastruktury rekreacyjnej wokół szkoły w miejscowości Dołha
 • Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji terenów zieleni w miejscowości Trawniki

2017

Prace magisterskie
 • Projekt "zielonych barier" ochronnych dla głównych obwodnic Lublina
 • Projekt ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Mostach
 • Projekt szlaku edukacyjnego rezerwatu leśnego w Nadleśnictwie Cisna
 • Koncepcja zagospodarowania wschodniej części otoczenia Zapory w Solinie w aspekcie rekreacyjno-turystycznym
 • Projekt koncepcyjny terenu wypoczynkowo-edukacyjnego przy Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach
 • Koncepcja ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym