2017

Prace magisterskie
 • Koncepcja ścieżki edukacyjno- rekreacyjnej na terenie Podzamcza w Bychawie
 • Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Młynu Krauzego

2016

Prace magisterskie
 • Projekt ornitologicznej ścieżki edukacyjnej na Bagnie Bubnów w Poleskim Parku Narodowym
 • Analiza zmian ciągłości terenów zieleni wskutek rozwoju zabudowy wzdłuż cieków wodnych Lublina

2015

Prace magisterskie
 • Modyfikacja zasobności i składu gatunkowego żeru pędowego poprzez żerowanie koni biłgorajskich
 • Wieloczynnikowa zmiana parametrów fizyko-chemicznych gleb w gradiencie intensywności wypasu koni biłgorajskich w warunkach zagrodowych
 • Ocena zasobności i wartości energetycznej nawłoci kanadyjskiej na terenie Lublina
 • Wartość kalorymetryczna wybranych roślin energetycznych w zależności od terminu zbioru
 • Potencjał modyfikacyjny zasobności i składu gatunkowego runa leśnego poprzez żerowanie koni biłgorajskich

2014

Prace licencjackie
 • Charakterystyka i stan zachowania pomników przyrody na obszarze miasta Przemyśla
 • Parametry populacyjne i pozyskanie łowieckie dzika w obrębie Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Dynamika rozprzestrzeniania się populacji wilka w Polsce
 • Wpływ nachylenia stoku na aktywność metaboliczną wybranej gleby organicznej
 • Udział grzybów i bakterii w metabolizmie wybranej gleby organicznej
Prace magisterskie
 • Analiza szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego na terenie województwa lubelskiego oraz metody stosowane w celu ich ograniczania
 • Ocena efektywności zasiedlania sztucznych platform lęgowych dla bociana białego Ciconia ciconia w województwie lubelskim
 • Wieloletnia zmienność poroża u sarn (Capreolus capreolus) na terenie nadleśnictwa Spała na tle warunków środowiskowych
 • Wybrane aspekty biologii żółwia błotnego (Emys orbicularis) na stanowisku Barycz (Dolina Zwoleńki)

2013

Prace licencjackie
 • Dynamika liczebności sarny, jelenia i dzika na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Populacja wilka Canis lupus w Białowieskim Parku Narodowym