2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • European bison conservation must move beyond entrenched debates – response to Kerley et al
  [Ochrona żubra musi zostać przeniesiona poza okopane stanowiska - odpowiedź do Kerley i in. 2020]

  [w:] ANIMAL CONSERVATION
 • Proces renaturalizacji żubrów Stada Górny San II, w oparciu o dane telemetryczne
  [w:] Roczniki Bieszczadzkie
 • Application of Complete Gradient Clustering Algorithm for analysis of wildlife spatial distribution.
  [Zastosowanie Complete Gradient Clustering Algorithm dla analiz rozmieszczenia przestrzennego dzikich zwierząt]

  [w:] ECOLOGICAL INDICATORS
 • Proposed migration corridors for large mammals in the south-east of Polish Carpathians
  [Proponowane korytarze migracyjne dla dużych ssaków w południowo-wschodniej części polskich Karpat]

  [w:] Zoology and Ecology


 • 2019  2018

 • Where wisents of Bieszczady spend their non-active periods?
  [Gdzie żubry bieszczadzkie przebywają gdy są nieaktywne]

  [w:] European Bison Conversation Newsletter

 • 2017

 • Znaczenie parków narodowych jako "stepping stones" w korytarzach migracyjnych dużych ssaków
  [w:] Roczniki Bieszczadzkie
 • Charakterystyka stwierdzonych przypadków śmiertelności w zachodniej subpopulacji żubrów bieszczadzkich
  [w:] European Bison Conversation Newsletter
 • Successful come back? - the reconstitution of the wisent herd in Skolivsky Beskyd, western Ukraine
  [Udany powrót - odtworzenie stada żubrów w Beskidzie Skoliwskim]

  [w:] European Bison Conversation Newsletter

 • 2016

 • Habitat preferences of a European bison (Bison bonasus) population in the Carpathian Mountains.
  [Preferencje siedliskowe żubrów Bison bonasus w Karpatach]

  [w:] ANNALES ZOOLOGICI FENNICI
 • Charakterystyka sezonowych korytarzy migracyjnych żubrów w Bieszczadach
  [w:] Roczniki Bieszczadzkie

 • 2015

 • Genes of the extinct Caucasian bison still roam the Białowieża Forest and are the source of genetic discrepancies between Polish and Belarusian populations of the European bison, Bison bonasus
  [Geny wymarłego żubra kaukaskiego ciągle istnieją w Puszczy Białowieskiej]

  [w:] BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY
 • Obszary zabudowane, a rozmieszczenie przestrzenne żubrów w Bieszczadach
  [w:] Roczniki Bieszczadzkie

 • 2014