2020


Udział w konferencji międzynarodowej2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

 • Współczesne konflikty wojenne w cyfrowej rzeczywistości na przykładzie memów o wojnie na wchodniej Ukrainie
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych - na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL • 2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  2015
  Artykuł w czasopiśmie  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Odznaczenie krajowe resortowe


  Nagroda wewnętrzna  2014  Artykuł w czasopiśmie


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej  2013  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  2012  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  2011  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej  Wygłoszenie referatu na konferencji
  2010  2009  2008  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2006  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2005

 • Piętno gorszości Polski i Polaków w magazynie "Der Spiegel"

 • 2004


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1999

 • Obraz Polaka w tygodniku "Der Spiegel"
  [w:] PRZEGLĄD ZACHODNI

 • Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie


  1997