Pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
 

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

kontakt: juszka@kul.pl 

  Zainteresowania naukowe

   społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów

   analiza przekazów medialnych,

   fotografia w komunikacji zmediatyzowanej

   metodologia badań medioznawczych 

   socjologia wizualna,

   socjologia rodziny

  Publikacje z zakresu: 

   prasoznawstawa

   medioznawstwa

   socjologii wizualnej

   komunikacji wizualnej

   socjologii rodziny

 

konsultacje: wtorek,  godz. 11.40-12.30, DMM II sala 224

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017 15:52