Justyna Szulich-Kałuża
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Ekspert w zakresie komunikacji i nowych mediów na potrzeby AI IT - Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji
Profesor KUL - Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: justyna.szulich-kaluza_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6845-168X