2020

Rozprawy doktorskie
 • Moralne aspekty prawa do posiadania i użycia broni palnej
 • Koinonia jako zasada życia społecznego

2018

Rozprawy doktorskie
 • Podstawowe założenia biopolityki w świetle nauczania Kościoła. Studium teologicznomoralne
Prace magisterskie
 • Teologicznomoralne i społeczno-prawne aspekty świętowania niedzieli

2017

Prace magisterskie
 • Sumienie i jego formacja w świetle encykliki „Veritatis splendor” Jana Pawła II.

2016

Prace magisterskie
 • Moralno-społeczne aspekty inkulturacji na przykładzie misji Sióstr Słuzebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia w Zambii.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Teoria społeczeństwa sieci Manuela Castellsa z perspektywy teologii moralnej społecznej
Prace magisterskie
 • Porządek społeczny w ujęciu Ronalda Reagana (1911 - 2004)
 • Gender w świetle personalistycznej wizji płciowości.

2014

Rozprawy doktorskie
 • Wezwanie do odnowy moralnej życia społecznego w listach pasterskich Episkopatu Polski w latach 1989-2010

2012

Rozprawy doktorskie
 • "Wychowanie moralne w ujęciu Guido Gattiego SDB"
Prace magisterskie
 • Godność osoby ludzkiej jako podstawa normatywna praw człowieka w świetle wybranej literatury przedmiotu
 • Społeczno - kulturowe uwarunkowania świętowania Dnia Pańskiego w świetle wybranej literatury polskiej.
 • Znaczenie "trzech dobrych uczynków": postu, modlitwy i jałmużny w życiu chrześcijanina w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Doktrynalne i moralno - prawne aspekty związków niesakramentalnych w świetle wybranej literatury przedmiotu.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Klasa próżniacza w świetle katolickiej nauki społecznej
 • Środki kounikacji społecznej w posłannictwieKościoła lokalnego w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Włoch
Prace magisterskie
 • Prawa rodziny na tle praw człowieka. Studium teologicznomoralne
 • Moralno-społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu w świetle wybranej literatury polskiej
 • Pornografia jako zniewolenie w świetle posoborowego nauczania Kościoła