2020
2018

 • Wkład Marie-Dominique Chenu i Paula Ricœura w odnowę nauki społecznej Kościoła w okresie wczesnej recepcji Soboru Watykańskiego II
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Methodological Status of the Social Doctrine of the Church Before the Second Vatican Council
  [Status metodologiczny nauki społecznej Kościoła przed Soborem Watykańskim II ]

  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  2017  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  2016  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Organizacja konferencji krajowej  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym  Prezentacja na konferencji krajowej


  Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE


  2014
  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Redakcja działu czasopisma naukowego
  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2013
  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Redakcja naczelna czasopisma naukowego  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Udział w konferencji międzynarodowej


  Staż finansowany ze środków kraju członkowskiego UE


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  2010  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  2009


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  2008
  2007  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2006


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
  2005
  2004


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2002


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  2000


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  1999


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  1998