2005

Prace magisterskie
 • Zadania rodziny chrześcijąńskiej w kontekście przemian społecznych w Polsce po 1989 r.

2004

Prace magisterskie
 • "Problematyka moralna przygotowania do życia w rodzinie w świetle wybranej literatury teologicznej"
 • 'Rodzina środowiskiem wychowania religijno-moralnego w świetle posoborowego nauczania Kościoła".
 • "Chrześcijański sens umierania i śmierci w świetle wybranych publikacji teologicznomoralnych.
 • Prawo do pracy i formy jego realizacji na Ukrainie w świetle naczania Kościoła i literatury socjologiczno-ekonomicznej.
 • Wpływ religijności na trwałość więzi małżeńskiej w świetle nauczania Kościoła.
 • Problematyka moralna I przykazania Dekalogu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego"
 • "Znaczenie modlitwy w życiu rodziny w świetle współczesnego nauczania Kościoła"
 • "Zagrozenia zycia ludzkiego u jego początków w świetle wspłóczesnego nauczania Kościoła"
 • "Jedno ciało" jako paradygmat duchowości małżeńskiej w posoborowym nauczaniu Kościoła.
 • Wiara jako fundament zycia moralnego w świetle wybranej posoborowej literatury teologicznej.
 • "Znaczenie cnót teologicznych w życiu chrzescijanina w świetle filmów Andrzeja Tarkowskiego"
 • "Radość konsekracji w posoborowym nauczaniu Kościoła".
 • "Rodzina jako "Kościół domowy"w świetle nauczania Kościoła.
 • "Kryzys współczesnego człowieka w perspektywie teologicznomoralnej w świetle nauczania Kościoła"
 • "Sakramentalny charakter małżeństwa w świetle naucznia i tradycji liturgicznej Kościoła Greckokatolickiego".
 • Chrystocentryczny charakter życia zakonnego w świetle pism błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
 • "Wychowanie religijno-moralne w okresie dorastania w świetle wybranych publikacji teologicznomoralnych i psychoogiczno-pedagogicznych".
 • "Postawy wobec człowieka umierajacego w świetle nauczania Kościoła"
 • "Śmierć w perspektywie nadziei chrześcijańskiej w swietle wybranej literatury teologicznomoralnej".