2011

Prace magisterskie
 • Laicyzacja jako wyzwanie dla Kościoła w świetle wybranej literatury polskiej
 • Salezjańska wizja wychowania i świętości młodzieży na przykładzie św. Dominika Savio (1842-1857)
 • Godność i prawa dziecka poczętego w świetle wybranej literatury teologicznomoralnej i prawniczej
 • Współczesne zagrożenia pracy i sposoby ich przezwyciężania w świetle wybranej literatury polskiej
 • Środki społecznego przekazu jako narzędzie nowej ewangelizacji w świetle Orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (1979-2005)
 • Status ludzkiego embrionu w kontekście praktyki in vitro. Ocena teologicznomoralna.

2010

Prace magisterskie
 • Problematyka moralna pracy w ujęciu Józefa Majki (1918-1993)
 • Stygmatyzacja społeczna jako problem teologicznomoralny.
 • Teologicznomoralne aspekty harcerskiej służby bliźniemu w świetle Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz wybranej literatury przedmiotu.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Miłość w pismach Cypriana Norwida. Studium teologicznomoralne.
 • Aksjologia sportu. Studium teologicznomoralne.
Prace magisterskie
 • Eutanazja jako narzędzie "kultury śmierci" w świetle encykliki "Evangelium vitae" Jana Pawła II.
 • Pokój jako dar i wyzwanie w świetle publikacji Sanktuarium Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Warmińskim.
 • Aspekty moralne jedzenia w świetle wybranej literatury polskiej.
 • Moralno-społeczne aspekty ubóstwa w świetle Roczników Naukowych Caritas (1997-2003).
 • Praca jako stwórcze zadanie chrześcijanina w świetle encykliki Laborem exercens Jana Pawła II
 • Problematyka religijno-moralna w młodzieńczej twórczości Jana Kasprowicza.
 • Depresja jako problem społeczny. Studium teologicznomoralne.

2008

Prace magisterskie
 • Modlitwa jako źródło życia chrześcijańskiego w ujęciu Sergio Bastianela
 • Pasyjny sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II.