2017

Prace magisterskie
 • Nowogródzka Brygada Kawalerii w wojnie obronnej 1939
 • "Solidarność Walcząca" w Lublinie w latach 80. XX wieku. Geneza i działalność.
 • Zbrodnie wojenne Armii Czerwonej na Lubelszczyźnie w 1939 roku - wybrane przykłady.
 • Myśl polityczna Antoniego Macierewicza w świetle jego wystąpień w Sejmie I kadencji 1991-1993
 • Komitet Powiatowy PZPR w Biłgoraju w latach 1949-1956
 • Brygada Pościgowa w wojnie obronnej 1939

2015

Prace licencjackie
 • Kwestia niemiecka na łamach "Tygodnika Powszechnego" w latach 1953-1956
 • Aparat bezpieczeństwa wobec działań partyzanckich Aleksandra Młyńskiego ps. "Drągal" na terenie regionu radomskiego w latach 1946-1950.
 • Ziemie Zachodnie w myśli politycznej nurtu narodowego w latach 1939-1945
 • Działalność Polskiej Akademickiej Korporacji "Astrea" w latach 1923- 1939.
 • Stronnictwo Zachowawcze w latach 1922-1926
 • Polskie lotnictwo wojskowe w świetle pisma "Bellona" z lat 1919-1939.
 • 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich w wojnie obronnej Polski 1939 r.
 • Życie i działalność Włodzimierza Hascewicza ps. "War"
 • Brygada Bombowa i armijne eskadry rozpoznawcze w wojnie obronnej 1939