2022
2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2017

 • Projekty przebudowy dróg jako zagrożenie dla zieleni przyulicznej na przykładzie Alei Racławickich w Lublinie

 • 2016

 • Krajobrazy naturalne i uroczyska na terenie Lublina

 • 2015

 • Rzeźby jako element wyróżniający terenów zieleni lubelskich osiedli

 • Mapa w obcej publikacji nierecenzowanej


  2014
  2013


  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Rozdział w książce popularnonaukowej


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  2011  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2009

 • ПРОПОЗИЦІЯ ПРОЕКТУ САДУ – ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ЛАНДШАФТНОМУ ПАРКУ «ЗНЕСІННЯ» У ЛЬВОВІ
  [Propozycja projektu ogrodu – centrum edukacyjnego Regionalnego Parku Krajobrazowego „Znesinnia” we Lwowie]


 • 2008


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie