Osiedle ekologiczne – osiedle przyjazne wobec krajobrazu
[Ecological housing estate -– landscape friendly housing estate]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury (ISSN: 0079-3450)
Rok wydania: 2012
Tom: 8
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 66-74
Streszczenie: Tematem artykułu są kryteria, jakie powinny spełniać osiedla ekologiczne wobec krajobrazu. Założeniem wyjściowym jest teza, iż aby osiedle mogło być uznane za w pełni ekologiczne, musi być także przyjazne wobec krajobrazu. Przedstawione kryteria uporządkowane hierarchicznie to: lokalizacja, struktura przestrzenna, struktura funkcjonalna, forma architektoniczna i technologie ekologiczne. Każde z kryteriów zostało rozpisane na szczegółowe warunki wpływające na relacje pomiędzy ekologiczną zabudową a krajobrazem. Ujęcie architektoniczno – krajobrazowe, zorientowane na holistyczne procesy w przestrzeni, jest w tym wypadku szczególnie pomocne przy ocenie planowanych i istniejących układów urbanistycznych.
Słowa kluczowe: osiedle ekologiczne, zrównoważona urbanistyka, landscape urbanism, wpływ na krajobraz, architektura ekologiczna
Dostęp WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch8_1/Kaminski.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński",
title = "Osiedle ekologiczne – osiedle przyjazne wobec krajobrazu",
journal = "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury",
year = "2012",
number = "1",
pages = "66-74"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. (2012). Osiedle ekologiczne – osiedle przyjazne wobec krajobrazu. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 1, 66-74.