Krajobraz osiedli ekologicznych (po polsku)
[Ecological housing-estates and the landscape (in a Polish way)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Architektura Krajobrazu (ISSN: 1641-5159)
Rok wydania: 2012
Tom: 1 (34)
Strony od-do: 30-40
Streszczenie: Tekst przedstawia aktualny stan rozwoju osiedli ekologicznych w Polsce a następnie formułuje warunki, jakie powinny spełniać osiedla wobec krajobrazu. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że aby osiedle mogło zostać uznane za w pełni ekologiczne musi ono być przyjazne dla krajobrazu, który jest ważnym elementem środowiska. W naszym kraju nurt budownictwa osiedli ekologicznych cechuje się wyraźną różnorodnością w rozumieniu idei oraz sposobach jej realizacji. Składa się na to szereg zjawisk: opracowania teoretyczne, realizacje pasjonatów a także doświadczenia deweloperskie, część z tych inicjatyw pozostaje nadal w fazie projektów. Odnotować można także nadużycia w wykorzystywaniu idei osiedla ekologicznego do celów komercyjnych, w tym presji zabudowy na tereny chronione. Wszystkie te realizacje tworzą nowe zjawiska w polskim krajobrazie. Podstawowe warunki, jakie powinno się uwzględniać przy projektowaniu i realizacji osiedli, aby można je było uznać za przyjazne wobec krajobrazu to: lokalizacja, struktura przestrzenna, rozwiązania funkcjonalne, forma architektoniczna i zastosowane technologie. Kolejność wymienionych warunków, odpowiadająca ich ważności, może być wzorcem metody planowania i oceny osiedli ekologicznych.
Słowa kluczowe: osiedle ekologiczne, zrównoważony rozwój, nowy urbanizm, architektura ekologiczna, wpływ na krajobraz
Dostęp WWW: http://www.aqua.up.wroc.pl/ak/archiwum34.htmlCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński",
title = "Krajobraz osiedli ekologicznych (po polsku)",
journal = "Architektura Krajobrazu",
year = "2012",
pages = "30-40"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. (2012). Krajobraz osiedli ekologicznych (po polsku). Architektura Krajobrazu, 30-40.