2018

Prace inżynierskie
  • Promenada Czechów. Poprawa jakości przestrzeni dzielnicy poprzez utworzenie reprezentacyjnego ciągu pieszo-rowerowego w kierunku centrum miasta Lublin
  • Puławski szlak modernizmu