20192018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017

 • Idea proegzystencji elementem łączącym społeczeństwa religijnie zróżnicowane
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Proegzystencja wyzwaniem dla człowieka czasów współczesnych
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Idea proegzystencji wartością zasadniczą w życiu wychowawcy
  [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA


 • Recenzja w przewodzie doktorskim


  2016  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2014  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


  2012
  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Redakcja naczelna publikacji naukowej  2011  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja rozdziału publikacji naukowej


  2008  2007

 • Błogosławieństwa osób w katechezie : studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału : obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich

 • 2004

 • Kształtowanie postaw religijnych na katechezie