2018

Rozprawy doktorskie
 • Osoba i myśl św. Teresy od Dzieciątka Jezus w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Studium pastoralno-katechetyczne

2015

Rozprawy doktorskie
 • Nauczanie Kościoła o kulcie Świętych w polskim przepowiadniu posoborowym
 • Agresja i przemoc wśród młodzieży jako problem wychowawczy w swietle statystyk policyjnych w latach 2004-2014

2013

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie religijne dziecka w rodzinie. Studium katechetyczne w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

2012

Prace magisterskie
 • Duszpastersko-katechetyczna działalność o. Hilarego Marcina Wilka w latach 1946-1998

2011

Prace magisterskie
 • Wychowanie moralne w katechezie na podstawie posoborowej literatury teologiczno - katechetycznej.

2010

Prace magisterskie
 • Metody pracy z tekstami Pisma Świętego na podstawie materiałów katechetycznych do szkoły podstawowej pod redakcją księdza R. Lisa.
 • Rodzina jako pierwsze miejsce katechezy w wybranej literaturze katechetycznej.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie patriotyczne na katechezie. Studium w oparciu o wybrane podręczniki do nauczania religii w klasach gimnazjalnych.
 • Rodzina miejscem katechezy dzieci autystycznych.
Prace magisterskie
 • Katecheza ewangelizacyjna w posoborowej literaturze katechetycznej.
 • Rola katechizacji w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów świętych.
 • Metody realizacji katechezy na podstawie materiałów katechetycznych dla szkoły średniej pod redakcją Ryszarda Lisa.
 • Różne formy pokuty i nawrócenia według Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Wychowanie dziecka w rodzinie do odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Studium pastoralno-katechetyczne na podstawie wybranej literatury.
 • Chrześcijanin wobec choroby i cierpienia według Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Środki informatyczne w katechezie.

2008

Prace magisterskie
 • praca dyplomowa
 • Rola rodziców w przygotowaniu dzieci klas pierwszokomunijnych do zycia eucharystycznego w świetle dokumentów Kościoła i wybranych pomocy katechetycznych
 • Wychowanie w rodzinie katolickiej do odpowiedzialnego korzystania z telewizji na podstawie wybranej literatury