Grzegorz Barth

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2021
2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20192018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskimUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2017


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2016

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskimWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym
2015
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja działu czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013


Książka naukowa recenzowana


Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


20092008


Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


2007


Usługi dydaktyczne w kraju