Grzegorz Barth
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.barth_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2590-0182