201820172016


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Udział w festiwalu nauki


2014


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2013
2012


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowejRozdział w podręczniku akademickim2009Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany1999


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym