dr Edyta Krzysztofik
adiunkt - Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: edyta.krzysztofik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6160-9600