2020

Prace magisterskie
 • Wsparcie edukacyjne w opinii studentów z uszkodzeniami wzroku
 • Problemy życiowe i sposoby radzenia sobie z nimi na podstawie blogów matek dzieci autystycznych

2019

Rozprawy doktorskie
 • Postawy pracowników socjalnych wobec seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

2018

Rozprawy doktorskie
 • Więź dziecka przedszkolnego z rodzicami i jego prenatalnym rodzeństwem
 • Międzypokoleniowa transmisja wzoru macierzyństwa w rodzinie. Studium trzech pokoleń kobiet
Prace magisterskie
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • Wychowanie do czystości w Ruchu Czystych Serc
 • Wybrane zachowania zdrowotne licealistów i ich opinie na temat bulimii
 • Obraz własnej starości w opinii maturzystów
 • Orientacja i poruszanie się w przestrzeni studentów niewidomych i słabowidzących

2017

Rozprawy doktorskie
 • Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu
Prace magisterskie
 • Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży uzależnionych od nikotyny
 • Korzystanie z mediów w czasie wolnym a jakość kontaktów społecznych uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
 • Uwarunkowania prawidłowej adaptacji dzieci w przedszkolu
 • Zmiany w relacjach między małzonkami po narodzinach pierwszego dziecka w opinii ojców
 • Kształtowanie się więzi z dzieckiem matek uzależnionych od narkotyków
 • Stres szkolny a funkcjonowanie społeczne i osiągnięcia edukacyjne uczniów klas IV-VI
 • Wartość życia poczętego w opinii matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością
 • Rola rodzica w kształtowaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Możliwości rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Badania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie