2017

Prace magisterskie
 • Doświadczenie ojcostwa w sytuacji niepełnosprawności dziecka urodzonego z wadą wrodzoną

2016

Rozprawy doktorskie
 • Odpowiedzialność społeczna w kreowaniu kultury poszanowania życia poczętego w opinii kobiet w ciąży
Prace magisterskie
 • Ideologia Gender jako zagrożenie dla integralnego rozwoju człowieka.
 • Dynamika rozwoju społecznego uczniów oddziałów zwykłych i sportowych

2015

Prace magisterskie
 • Postawy ojców słyszących wobec wspomagania rozwoju ich dziecka z uszkodzonym słuchem
 • Obraz kobiecości w przysłowiach różnych narodów
 • Ideologia gender jako współczesne zagrożenie dla płciowości człowieka w świetle personalizmu chrześcijańskiego
 • Sposoby radzenia sobie z niepłodnością w świetle wypowiedzi internautów
 • Postawy lubelskich studentek wobec uczestnictwa w szkole rodzenia
 • Rola karmienia piersią w kształtowaniu więzi z dzieckiem
 • Doświadczenia perinatalne kobiet rodzących w sposób naturalny i poprzez cesarskie cięcie
 • Rodzinne uwarunkowania dojrzałości psychoseksualnej w opinii rodziców lubelskiej młodzieży gimnazjalnej
 • Kobieta w ciąży w percepcji ojców oczekujących urodzenia dziecka

2014

Prace magisterskie
 • Postawy studentów IV i V roku medycyny wobec naprotechnologii.
 • Wychowanie prenatalne w relacjach matek w różnym wieku prokreacyjnym.
 • Postawy matek rodzin wielodzietnych wobec prokreacji.
 • Postawy ojców wobec wychowania synów do życia w rodzinie
 • Postawy studentek uczelni lubelskich wobec nieoczekiwanego poczęcia dziecka.
 • Postawy kobiet chorych na epilepsję wobec macierzyństwa. Studium przypadku.
 • Rola babci w wychowywaniu wnuków w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa