Dominik Tyrawa

2018

Prace magisterskie
 • Siły Zbrojne jako strażnik bezpieczeństwa państwowego w Polsce
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania i zabezpieczania.

2017

Prace magisterskie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa a powszechny dostęp do broni.
 • Prawa dziecka w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Komisje śledcze w polskim systemie prawnym.
 • Stowarzyszenie jako przykład wolności zrzeszania się

2016

Prace magisterskie
 • Stany nadzwyczajne w świetle Konstytucji RP
 • Rzecznik Praw Obywatelskich jako strażnik praw i wolności człowieka i obywatela
 • Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru nad warunkami wykonywania pracy.
 • Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce
 • Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP

2015

Prace magisterskie
 • Konstytucyjne Prawo do Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo do prywatności jako publiczne prawo podmiotowe.
 • Własność w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Administracja wojskowa RP
 • Obowiązki obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konstytucyjne prawo do dziedziczenia
 • Konstytucyjne i ustawowe gwarancje zasady prawa do sądu.
 • Urząd głowy państwa w Polsce w latach 1918 - 1952
 • Konstytucyjne gwarancje prawa do dobrej administracji