Dominik Tyrawa

WARSZTATY PRACA W ZESPOLE - Edycja nr 1

dot.: studenci inżynierii środowiska

zajęcia w trybie e-learning: 19 marca (4h), 26 marca (4h), 2 kwietnia (4h), 23 kwietnia (4h)

Konspekt zajęcia 19 marca 

Konspekt zajęcia 26 marca 

Konspekt zajęcia 2 kwietnia 

Konspekt zajęcia 23 kwietnia 

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

dot.: studenci 4 i 5 roku prawa

Prezentacja

 

PRAWO PRACY

dot.: studenci 4 roku prawa

Prezentacja

 

PRAWO URZĘDNICZE

dot.: studenci 4 i 5 roku prawa

Prezentacja

 

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO - SPRAWY CYWILNE

dot. studenci 5 roku prawa

Prezentacja

 

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

dot. studenci 5 roku prawa

Prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020 16:08