Dominik Tyrawa
dr hab. Dominik Tyrawa
adiunkt - Instytut Nauk Prawnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dominik.tyrawa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6385-9726