Dominik Tyrawa

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2018


2017

2016


Udział w konferencji krajowej


2015

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej2014Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2013
Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Wygłoszenie referatu na konferencji
Udział w festiwalu nauki


Organizacja konkursów i olimpiad


2012Udział w konferencji międzynarodowej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji2011
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji2010
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji2008Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejUdział w konferencji krajowej2006

  • Rodzina w prawie