Dariusz Smolarek

2022

Stypendium w ramach programu Erasmus


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany20202017Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2016Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2015
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2013Książka naukowa nierecenzowana


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2012Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie2010


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieHasło encyklopedyczne


2008


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2005


Członkostwo w innej organizacji krajowej