Dariusz Smolarek

Urodzony w Częstochowie. Do 1980 r. zamieszkały w Świdnicy Śląskiej. Od 1987 roku kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni).  W latach 1997-2021 prowadził zajęcia z muzyki kościelnej i emisji głosu w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów  w Ołtarzewie. Kierował również Chórem Parafialno-Seminaryjnym "Cantus Firmus" działającym przy parafii pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie

Zainteresowania: historia muzyki, muzykalia, Biblia, liturgika, każda dobra muzyka w dobrym wykonaniu.

Biogram naukowy

ORCID: 0000-0002-8609-8525

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2022 15:36