Ks. dr Dariusz Smolarek
Adiunkt - Katedra Polifonii Religijnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.smolarek_usun_to@kul.pl