Dariusz Smolarek
Ks. dr Dariusz Smolarek
Adiunkt - Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.smolarek_anti_spam@kul.pl