2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018
Tłumaczenie rozdziału książki naukowej


2017
Udział w konferencji krajowej2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN