2018

Prace magisterskie
  • Życie religijne mieszkańców parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli. Studium teologiczno-pastoralne
  • Współczesne formy wykluczenia w świetle encykliki papieża Franciszka Laudato Si'
  • Problem istnienia zła w dyskusji z nowym ateizmem

2017

Prace magisterskie
  • Etos powołania małżeńskiego w świetle Encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est