Kapłan Diecezji Sandomierskiej, Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii i Doktor Teologii w zakresie Teologii Pastoralnej, Pełnomocnik Rektora KUL ds. rozwoju Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017 11:21