Artur Hamryszczak

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2020Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2019
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN2018


Książka naukowa recenzowana
Recenzja naukowa w czasopiśmie

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Recenzja naukowa w czasopiśmiePrzyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego2016
Recenzja artykułu naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2012


Recenzja naukowa w czasopiśmie
2011


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


2010


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2005


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • redaktor
    [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne