Artur Hamryszczak

Urodziłem się  w Przemyślu.

Wykształcenie 

- 2014 - doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie egzaminów i pracy „Życie religijne w parafiach archidiakonatu włocławskiego w XVIII wieku w świetle wizytacji kościelnych”, napisanej na seminarium prof. dr. hab. Stanisława Olczaka.

- 2002 - magisterium z historii na podstawie egzaminu i pracy dyplomowej „Bractwa i organizacje religijne w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Olczaka.

Uzyskane specjalizacje zawodowe: archiwalna, biblioteczna i pedagogiczna.

- 1997 – świadectwo dojrzałości uzyskane w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2022 18:49