Artur Hamryszczak
dr Artur Hamryszczak
Adiunkt - Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: artur.hamryszczak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2578-9971