Arkadiusz Jabłoński

2013

Prace magisterskie
 • Obraz współczesnej Polski w twórczości Rafała Ziemkiewicza
 • Koncepcja człowieka i społeczeństwa w ujęciu Anthony'ego Giddensa

2012

Prace licencjackie
 • Weberowski model zależności między protestantyzmem a kapitalizmem w ujęciu wybranych polskich socjologów
 • Znaczenie Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki i księgarni Empik w kształtowaniu zachowań społeczno- kulturowych Polaków
 • Wykorzystanie wizerunku osób publicznych w kreowaniu marki. Na przykładzie Banku PKO BP
 • Funkcje blogów politycznych w kształtowaniu sfery publicznej w Polsce. Na przykładzie bloga »Salon24«
 • Znaczenie wybranych kampanii społecznych w pobudzaniu aktywności społeczno-politycznej kobiet
Prace magisterskie
 • Szanse i zagrożenia demokracji we współczesnej Polsce w ujęciu Zdzisława Krasnodębskiego
 • Idee marksistowskie w socjologii Jerzego Szackiego
 • Spór o wizerunek Lecha Wałęsy w dyskursie publicznym po 2005 roku. Analiza wybranych tekstów Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej
 • Polityka prorodzinna w polskim dyskursie publicznym po 2005 roku
 • Koncepcja społeczeństwa w ujęciu Stanisława Kowalczyka
 • Funkcje i role uczonych we współczesnym społeczeństwie w ujęciu Janusza Goćkowskiego
 • Funkcje Galerii Sztuki Socrealizmu w Kozłówce w kształtowaniu pamięci zbiorowej po komunizmie
 • Ideowe założenia socjologii Jana Turowskiego

2011

Prace licencjackie
 • Działalność Transparency International Polska na rzecz jawności życia publicznego w Polsce
 • Kondycja dialogu obywatelskiego na przykładzie Miasta Lublin
 • Antyutopia jako forma krytyki systemu totalitarnego w twórczości Janusza Zajdla
 • Zjawisko mikronacji na przykładzie wortalu społecznościowego „Księstwo Sarmacji”
 • Kształtowanie postaw obywatelskich w społeczeństwie polskim na przykładzie kampanii „Masz głos, masz wybór”