Arkadiusz Jabłoński

2024


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2023

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2022Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2020

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


2019
Recenzja artykułu naukowego


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzent artykułu dla czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Redakcja naczelna publikacji naukowej

2016
2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło w leksykonie

Organizacja konferencji krajowej
Odznaczenie krajowe resortowe


Nagroda wewnętrzna


2014
Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOrganizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


Członkostwo w komitecie lub komisji


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011
Organizacja konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji


2010


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe


2008

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • 2007


  Członkostwo w radzie naukowej instytucji


  Nagroda wewnętrzna


  2006  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1995

 • Towarzystwo Naukowe KUL

 • 1989


  Członkostwo w komitecie lub komisji