Arkadiusz Jabłoński
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Dziekan
profesor KUL - Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: arkadiusz.jablonski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8081-2217