20192018

 • Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line
  [Badania porównawcze nad efektami cytotoksycznymi wywołanymi przez nodularynę w pierwotnych leukocytach karpia i komórkach ryb linii CLC ]

  [w:] TOXICON


 • 2017
  2015  2014

 • Application of biotests in cyanobacterial extract toxicity assessment
  [Zastosowanie biotestów do oceny toksyczności ekstraktu uzyskanego z cyjanobakterii]

  [w:] Archives of Environmental Protection
 • Effects of cylindrospermopsin on a common carp leucocyte cell line
  [Wpływ cylindrospermopsyny na komórki linii leukocytarnej karpia]

  [w:] JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY
 • Evaluation of usefulness of Microbial Assay for Risk Assessment (MARA) in the cyanobacterial toxicity estimation
  [Ocena przydatności testu MARA w ocenie toksyczności cyjanobakterii]

  [w:] ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

 • 2013

 • Cytotoxic and immunotoxic effects of the mixture containing cyanotoxins on carp cells following in vitro exposure
  [Cytotoksyczny i immunotoksyczny wpływ mieszaniny zawierającej cyjanotoksyny na komórki karpia po ekspozycji in vitro]

  [w:] Central European Journal of Immunology
 • Assessment of the potential genotoxic and proapoptotic impact of selected cyanotoxins on fish leukocytes
  [ Oceny potencjalnego genotoksycznego i proapoptotycznego oddziaływania wybranych cyjanotoksyn na leukocyty ryb]

  [w:] Central European Journal of Immunology
 • Evaluation of the sensitivity of organisms used in commercially available toxkits to selected cyanotoxins
  [Ocena wrażliwości organizmów używanych w komercyjnych toxkitach na wybrane cyjanotoksyny]

  [w:] POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
 • Assessment of the mutagenic potential of cyanobacterial extracts and pure cyanotoxins
  [Ocena potencjału mutagennego ekstraktów uzyskanych z komórek cyjanobakterii oraz cyjanotoksyn w postaci czystej]

  [w:] TOXICON

 • 2012

 • Anatoxin-a induces apoptosis of leukocytes and decreases the proliferative ability of lymphocytes of common carp (Cyprinus carpio L.) in vitro
  [ Anatoxin-a induces apoptosis of leukocytes and decreases the proliferative ability of lymphocytes of common carp (Cyprinus carpio L.) in vitro]

  [w:] POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
 • Effects of microcystin-containing cyanobacterial extract on hematological and biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio L.)
  [w:] FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 • Effects of microcystin-containing cyanobacterial extract on hematological and biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio L.)
  [ Effects of microcystin-containing cyanobacterial extract on hematological and biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio L.)]

  [w:] FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 • Anatoksyna-a - chemizm, występowanie, efekty działania
  [w:] KOSMOS

 • 2010

 • Immunotoxic, genotoxic and carcinogenic effects of cyanotoxins
  [Immunotoksyczne, genotoksyczne i kancerogenne oddziaływanie cyjanotoksyn]

  [w:] Central European Journal of Immunology
 • Study on apoptotic effects of neurotoxin anatoxin-a on fish immune cells.
  [Badania nad apoptotycznym wpływem neurotoksyny anatoksyny-a na komórki immunologiczne ryb]

  [w:] NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS