2022

Prace licencjackie
 • Metody oceny bezpieczeństwa olejków eterycznych
 • Hodowle trójwymiarowe komórek w analizie toksykologicznej
 • Problemy związane z oceną bezpieczeństwa nanomateriałów w zastosowaniach biomedycznych
 • Zastosowanie mikromacierzy DNA w diagnostyce laboratoryjnej
Prace magisterskie
 • Ocena działania skojarzonego brasyniny i kamaleksyny wobec komórek nowotworowych linii Caco-2
 • Badania nad wpływem wybranych fitoaleksyn indolowych na indukcję stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych
 • Ocena wpływu wybranych wyciągów roślinnych na żywotność komórek gruczolakoraka jelita grubego (Caco-2)

2021

Prace magisterskie
 • Badania nad właściwościami bakteriobójczymi i bakteriostatycznymi wybranych nanomateriałów kompozytowych
 • Indukcja apoptozy w komórkach linii nowotworowej

2020

Prace licencjackie
 • Cytostatyki w leczeniu nowotworów oraz zagrożenia z nimi związane
 • Tkanki i hodowle komórkowe jako narzędzia w analizie toksykologicznej
 • Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych dla dzieci
 • Ocena bezpieczeństwa nanomateriałów stosowanych w przemyśle kosmetycznym

2019

Prace licencjackie
 • Linie komórkowe jako narzędzie do oceny toksyczności in vitro
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne - metody oceny bezpieczeństwa
 • Zagrożenia związane ze stosowaniem amalgamatów i materiałów kompozytowych w stomatologii
 • Środki konserwujące w żywności oraz w kosmetologii
 • Badania apoptozy, autofagii i nekroptozy w chorobach neurodegeneracyjnych i nowotworowych

2018

Prace magisterskie
 • Ocena potencjalnego działania genotoksycznego surowca kosmetycznego z wykorzystaniem testu mikrojądrowego
 • Oznaczanie poziomu cytokin po ekspozycji komórek odpornościowych na wybrane cyjanotoksyny