A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL (ISSN: 1319-0164)
Współautorzy: Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Oleg M. Demchuk, Anna Boguszewska-Czubara, Hieronim Golczyk, Anna Rymuszka, Aleksandra Martyna, Konrad Kubiński
Rok wydania: 2017
Tom: 26
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 244-252
Dostęp WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016417302128
DOI: 10.1016/j.jsps.2017.12.004Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Sierosławska and Maciej Masłyk and Monika Janeczko and Oleg M. Demchuk and Anna Boguszewska-Czubara and Hieronim Golczyk and Anna Rymuszka and Aleksandra Martyna and Konrad Kubiński",
title = "A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro",
journal = "SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL",
year = "2017",
number = "2",
pages = "244-252"
}

Cytowanie w formacie APA:
Sierosławska, A. and Maciej Masłyk and Monika Janeczko and Oleg M. Demchuk and Anna Boguszewska-Czubara and Hieronim Golczyk and Anna Rymuszka and Aleksandra Martyna and Konrad Kubiński(2017). A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro. SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL, 2, 244-252.